Beyin Damar Yumaklaşması - Prof. Dr. İsmail ORAN
Beyin Damar Yumaklaşması
(Arteriovenöz Malformasyon)

04

Beyindeki damar yumaklaşmaları beyin damar hastalıkları içinde tedavisi zor ve karmaşık bir
gurubu oluşturur. Damar yumaklaşmalarını damar içinden giderek tedavi etme fikri 40 yıl kadar
gerilere gitse de, ancak DSA-dijital subtraksiyon anjiografide yol haritalama tekniğinin
hassaslaşması, yeni yumuşak ve ince mikrokateterlerin dizayn edilmesi ve yeni sıvı dolgu
maddelerinin üretilmesi sonucu, son 10-15 yılda etkili olarak kullanılmaya başlamıştır. Tekniğin
temeli, kasık damarından sokulan mikrokateter ucunun beyindeki damar yumağının içine kadar
ilerletilmesi sonrasında, yumaklaşmanın önce sıvı olan ama sonra katılaşan bir dolgu maddesi ile
doldurulması esasına dayanır. Damar yumağının tam olarak tıkanamadığı durumlarda, kalan
kısmının daha sonra ışın tedavisi ile yokedilmesi bir seçenektir. Bazı durumlarda damar içinden
yapılan tıkama tedavisi ve açık ameliyat birlikte düşünülerek bir tedavi planı yapılır.

Geri Dön