Girişimsel Radyoloji - Prof. Dr. İsmail ORAN
Girişimsel Radyoloji

01

Son 50 yılda tıp teknolojisi hızlı bir gelişme gösterdi. Günümüzde hastalıkların tanısında sık olarak
kullandığımız ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler
bundan 35 yıl önce henüz kullanımda bile değildi. Bu hızlı gelişim hastalıkların daha iyi
görüntülenmesine, bu görüntülerin daha iyi yorumlanarak doğru tanılara gidilmesine ve dolayısıyla
doğru tedavilerin daha çabuk başlamasına olanak tanımıştır.

Bundan daha önemlisi, belki de kimsenin başlangıçta hayal etmediği yeni bir alanı radyoloji
doktorlarının önüne sermiştir. “Girişimsel Radyoloji” adı verilen bu alanda girişimsel radyologlar
elleri altındaki görüntüleme yöntemlerini (ki en çok kullanılan anjiografidir) kullanarak,
vücudumuzda tepeden tırnağa, çoğunlıkla damarlar ile ilgili hastalıkların damar içinden giderek
(endovasküler) “tedavisine” başlamışlardır.

Geri Dön