Stent Tedavisi - Prof. Dr. İsmail ORAN
Şah-Boyun Damarı Stent Tedavisi
(Karotid Anjioplasti / Stentleme)

05

Damar darlık ve tıkanıklıklarının (damar sertliği), yine damar içinden gidilerek balon ve stentlerle
açılması 1980’li yıllarda kendini göstermeye başlamasına karşın, bu yöntemle şah-boyun
damarlarının açılması ancak 2000’li yılların başından itibaren, -damar içi koruma filtresinin
kullanıma girmesiyle- hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu şemsiyelerin temel işlevi, işlem sırasında
kopan küçük pıhtı parçalarını süzerek beyne gitmesini engellemektir. İşlemin genel anesteziye (tam
narkoz) ihtiyaç duymaması, cerrahi bir yöntem olmaması, ve biçok hastanın bir ya da iki gece
hastanede kalıp taburcu olabilmesi en önemli avantajlarıdır. Stent ve balon teknolojisi o noktaya
kadar ilerlemiştir ki, günümüzde şah damarının sadece boyundaki kısmı değil, kafatası (beyin)
içindeki kısımlarına dahi bu yöntemle stent yerleştirmek mümkün hale gelmiştir.

Geri Dön