Beyin Anevrizması - Prof. Dr. İsmail ORAN
Beyin Anevrizması
(Damar Baloncuğu)

03

Beyin anevrizmalarının (damar baloncuğu) damar içinden gidilerek tedavisi, girişimsel
nöroradyolojinin hayranlık uyandıran gelişimi içindeki en önemli ve dikkat çekici aşamadır. Yıllardır
uygulanmakta olan ve beyin cerrahları tarafından yapılmakta olan klipleme tekniğinde baloncuğun
dışardan sıkıştırılması yönteminin tersine, bu yeni yöntemde baloncuk dammar içinden gidilerek
içerden kapatılır/tıkanır. Bu işlem platinden yapılan çok ince tel parçalarının (mikrokoiller)
kullanılmasıyla gerçekleşir. 1991 yılında ilk defa insanda denenen bu tedavi şekli sadece 10 yıl
içinde yaygınlaşarak tüm dünyada geniş kullanım sahası bulmuştur. Günümüzde baloncukların
tedavisinde mikrokoillerin yanı sıra özel olarak üretilmiş stent ve balonlar da kullanılabilmektedir.

Geri Dön