Girişimsel Nöroradyoloji - Prof. Dr. İsmail ORAN
Girişimsel Nöroradyoloji

02

Girişimsel Nöroradyoloji” nörovasküler hastalıkların (beyin ve omurilik damarlarını ilgilendiren hastalıklar) endovasküler yolla (damar içinden giderek) tedavisi üzerine odaklanmıştır.

Beyin-omurilik damar hastalıklarının endovasküler (damar içinden) tedavisi yüksek teknoloji ürünü çok sayıda özellikli malzemenin kullanıldığı birtakım karmaşık manevralardan oluşur. Bu malzemeler arasında, kateterler, balonlar, stentler, mikrokoiller, vs sayılabilir. Girişimsel nöroradyoloji operatörü, kasık damarından girerek gerçekleştirdiği tüm bu tedaviler esnasında dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) cihazı rehberliğini kullanır.

Birçok beyin-omurilik damar hastalığı girişimsel nöroradyolojinin tedavide etkinlik sahası içindedir. Ancak her bir hastalığın damar-içi yolla tedavi stratejisi ve şekli birbirinden farklılık gösterebilir.

Günümüz modern yaklaşımında, nörovasküler (beyin-omurilik damarları) hastalıkların tedavisinde, girişimsel nöroradyolojinin katkısını ya da yardımını düşünmemek olası değildir.

Geri Dön